Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Calmark Sweden AB (publ), Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, per e-post info@calmark.se eller per telefon 070 214 98 93. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.calmark.se.

Från Anna Söderlunds VD-ord: ‍”Det är med stor stolthet och ödmjukhet jag tittar tillbaka på detta år, där trots att så många faktorer i omvärlden har ändrats, så har Calmark klarat av att växa och slutföra många svåra och komplicerade uppgifter. De viktigaste måste vara att vi CE-märkte vår första produkt Neo-Bilirubin och tog våra första ordrar. Det visar inte bara att vi kan utveckla produkter, utan att de dessutom är efterfrågade av marknaden. Under året har vi skrivit ett antal distributörsavtal, både i Norden, Mellanöstern och med Via Global Health som jobbar globalt i låg och medelinkomstländer.”

Årsredovisningen på svenska finns bifogad som pdf-fil. En engelsk version kommer att publiceras före årsstämman som hålls i Karlstad den 18 maj.

Calmark årsredovisning 2020 - svensk