Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Calmark Sweden AB (publ), Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, per e-post info@calmark.se eller per telefon 070 213 25 35. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.calmark.se.

Från Anna Söderlunds VD-ord:
”Calmark rönte stor uppmärksamhet under 2019, både från investerare och från distributörer från alla världens hörn. Det har stärkt mig i min övertygelse om att vi har ett speciellt koncept som verkligen kan göra skillnad!”

Den tryckta versionen av årsredovisningen på svenska finns bifogad som pdf-fil. En engelsk version kommer att publiceras före årsstämman som hålls i Karlstad den 14 maj.

Calmark årsredovisning 2019 - tryckt