Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2018 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Calmark Sweden AB (publ), Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, per e-post info@calmark.se eller per telefon 070 213 25 35. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.calmark.se

VD Anna Söderlund kommenterar:

”När Calmark nu lägger 2018 till handlingarna kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt år. Ett år som innehöll snabb frammarsch i utvecklingsprojektet, notering på Spotlight Stockmarket, nyemission och en stark uppbyggnad av organisationen i Calmark.

Med ett litet, mycket engagerat och dedikerat team, har vi under 2018 klarat av att nå alla de mål vi satte upp för året. Tillsammans har vi till och med lyckats att ligga lite före planen på vissa delar av projektet.”

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil.

Calmark Årsredovisning 2018 - Tryckt