Calmark offentliggör utfall i optionsinlösen

Calmark offentliggör utfall i optionsinlösen

Pressmeddelanden
Press releases
Under perioden 23 maj – 13 juni 2019 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B i Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 2 487 202 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarar 2 487 202 B-aktier och en nyttjandegrad om cirka 83 procent. Calmark tillförs därmed cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Sedermera Fondkommission har varit finansiell rådgivare i samband med optionsinlösen.

Antal aktier och aktiekapital

Calmark tillförs cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK, vilket motsvarar cirka 6,7 procent av emissionsvolymen i bolagets optionsinlösen. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Calmark att uppgå till 12 891 707 stycken och aktiekapitalet att uppgå till cirka 1 289 170,20 SEK.

VD, Anna Söderlund kommenterar:

”Vi vill rikta ett stort tack till alla som har tecknat och som vill fortsätta att följa oss på vår resa där vi ger nyfödda en bättre start i livet genom att underlätta diagnos och effektivisera vårdkedjor. Vi ser nu fram emot spännande månader och vår planerade marknadslansering i början av 2020”.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Calmark i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 B.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se