Calmark Neo-Bilirubin erhåller UNICEF:s stämpel ”NEST360 Qualified”

Calmark Neo-Bilirubin erhåller UNICEF:s stämpel ”NEST360 Qualified”

Nyheter
News
Calmark Sweden AB meddelade idag att bolagets diagnostik för nyföddhetsgulsot, Neo-Bilirubin, uppfyller de kriterier som tagits fram av organisationen NEST360 i samarbete med UNICEF för produkter i låginkomstländer. Utmärkelsen visar att Calmarks produkt är effektiv, prisvärd, robust och enkel att använda.

Newborn Essential Solutions and Technologies (NEST360) är en internationell allians av kliniska, tekniska och folkhälsokunniga experter från 16 ledande institutioner, regeringar och organisationer. NEST360s är finansierat via stöd från bl.a. Bill & Melinda Gates Foundation, CIFF, ELMA och MacArthur Foundation och målet är att minska spädbarnsdödligheten på afrikanska sjukhus med 50 %. Alliansen samarbetar med afrikanska regeringar för att stärka sjukvårdssystemen med hjälp av innovativ teknik, utbildning och politiska resurser.

NEST360 publicerar bl.a. rapporten ”Newborn Technology Landscape” som innehåller en sammanställning av sjukvårdsteknologier som är lämpade för låginkomstländer. Den sjunde utgåvan publicerades den 15 juni där Calmark Neo-Bilirubin erhåller kvalitetsstämpeln ”NEST360 Qualified”.

För att utvärdera MedTech produkter för vård av nyfödda i låginkomstländer används en femstegsprocess med rigorösa tester av prestanda och användbarhet. Endast produkter som är myndighetsgodkända och tillgängliga för köp utvärderas. De produkter som får stämpeln ”NEST360 Qualified” uppfyller fördefinierade prestandamått som baseras på målproduktprofiler som utvecklats i samarbete med UNICEF.

De 20 kriterier som tagits fram för bilirubinometers omfattar t.ex. mätintervall, noggrannhet, resultatformat, resultatenheter, precision, blodvolym, kalibrering, utrustning som krävs, stabilitet, lagring, prissättning. Utvärderingen av Calmark Neo-Bilirubin har utförts av Rice360 Institute for Global Health Technolgies.

”Vi har verkligen lagt oss vinn om att ta fram en produkt som fungerar i hela världen. Både i högutvecklade sjukvårdssystem och i låginkomstländer”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Att vi nu blir uppmärksammade och får kvalitetsstämpeln ”NEST360 Qualified” är en stor och viktig milstolpe för oss och ett kvitto på att vi lyckats!”