Calmark meddelar uppdaterad lanseringsplan

Calmark meddelar uppdaterad lanseringsplan

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag en uppdaterad plan för sin globala lansering av produkten Calmark Neo-Bilirubin. Fokus kommer att ligga på de marknader där distributörsavtal finns skrivna, dvs Sydostasien, Mellanöstern, södra Europa och Norden. Vissa länder i VIA Globals nätverk kommer också att prioriteras.

Calmarks styrelse meddelade idag en uppdaterad lanseringsplan för sin produkt Neo-Bilirubin. Bolaget kommer att fokusera resurserna på de marknader där distributörsavtal finns signerade och registreringar pågår eller är genomförda. Detta innebär att prioriterade länder att lansera produkten i är följande:

• Vietnam, Laos och Kambodja (MTTS)

• Indien (r2 Diagnostics)

• Saudiarabien (Ajlan & Bros)

• Irak och Egypten (Enox Pharma)

• Grekland (Prime Biosciences)

• Italien (Prisma)

• Vissa länder inom VIA Global Health, ännu kvar att specificera.

Calmarks säljorganisation har begränsade personella resurser och kapacitet. Det är av yttersta vikt att de distributörer som nu har avtal får den support och det material de behöver för att göra en framgångsrik lansering. Först när dessa distributörer har kommit längre i sitt säljarbete kommer Calmark att expandera lanseringen till fler marknader. I första hand kommer då de distributörer som redan har kontrakt på delar av sitt försäljningsområde att få utökade kontrakt till fler länder. I andra hand kommer fler länder i Europa att lanseras.

”Calmarks produkter passar på alla marknader i hela världen. Vi väljer dock att prioritera de marknader där vi redan har goda samarbeten samt ser att lansering och försäljning kan ske i närtid,” säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Vi har under senaste halvåret attraherat flera större distributörer på volymmarknader vilket vi är mycket glada över.”