Calmark levererar första produkterna till Kenya

Calmark levererar första produkterna till Kenya

Pressmeddelanden
Press releases
Som ett led i Calmark Sweden AB’s samarbete med VIA Global Health och deras pågående lanseringskampanj i Afrika meddelar idag bolaget att den första demo-ordern mottagits för Kenya och kommer nu att levereras. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

Som tidigare meddelats, har Calmark ett samarbetsavtal med VIA Global Health, som har lokala distributörer i mer än 80 länder. De fokuserar framför allt på låg- och medelinkomstländer och har som mål att möjliggöra distribution av essentiella medicintekniska produkter i de delar av världen där behovet är stort, men där vanliga lanseringar ofta inte är prioriterade för de flesta tillverkare.

VIA Global har förstärkt sin organisation i Afrika och intensifierar nu sitt säljarbete. Calmarks produkter är en viktig del att denna kampanj. Som ett led i detta skickas nu de första demoprodukterna till Kenya för inledande säljarbete ut mot de lokala distributörerna.  

”VIA Global Health är en viktig samarbetspartner för oss. De arbetar på de marknader där våra produkter kan göra en stor skillnad.” säger Anna Söderlund, VD. ”Calmark fortsätter sin världslansering. Det är en viktig milstolpe för oss att produkter nu går till denna del av Afrika.”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  17 juli 2022, CEST 14:27.