Calmark lanserar utökat kostnadsbesparingsprogram med fokus på ökad försäljning

Calmark lanserar utökat kostnadsbesparingsprogram med fokus på ökad försäljning

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag ett antal organisatoriska förändringar för att förbättra förutsättningarna för ytterligare affärer.

För att bevara bolagets betydande värde och möjliggöra att bolagets potential realiseras kommer ytterligare organisatoriska förändringar genomföras och det kostnadsbesparingsprogram som initierades i höstas att utökas.

”På mindre än fem år – som dessutom innefattat en pandemi - har Calmark utvecklat en färdig bilirubinmätare som kommer spara både lidande, tid och pengar globalt. Dessutom har en produktionslina med kapacitet att producera 6 miljoner tester per år byggts upp. En oberoende klinisk studie hos ett framträdande universitetssjukhus är färdig och många distributörsavtal finns på plats. Nu är det dags att bevisa återkommande försäljning.” säger Mathias Karlsson, grundare av Calmark och styrelseledamot. ”Det tar tid för sjukvården att ändra rutiner och ta in nya produkter och vi behöver därför anpassa oss till det. Därmed krävs en mindre och mer kommersiellt fokuserad organisation än när Calmark var i utvecklingsfas.”

Samtliga kostnader i bolaget minskas ytterligare för att möjliggöra tid för fortsatt fokus på försäljning. En process inleds med intentionen att minska antalet anställda i bolaget och skapa en mindre organisation med fokus på säljaktiviteter. För verksamheten viktiga nyckelpersoner kommer istället att fortsätta arbeta på konsultbasis. De kommunicerade åtgärderna gör att de månatliga kostnaderna minskar med mer än 50%.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023, CEST 09:30.