Calmark intensifierar arbetet i Indien

Calmark intensifierar arbetet i Indien

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lanseringen på den indiska marknaden intensifieras och att potentialen bedöms stor. Bolaget har levererat instrument med tillhörande COVID19-LDH tester till Indien inför en eventuell upphandling.

Som tidigare meddelats har Calmark ingått ett exklusivt distributörssavtal med bolaget r2 Diagnostics i Indien. Flera orders har emottagits från distributören och levererats till den indiska marknaden. Dessa instrument är under test inför en eventuell upphandling av pandemiprodukter mot indiska myndigheter som sköts av Calmarks distributör. Om upphandlingen blir av beror till stor del på hur en tredje våg av covid-19 bedöms kunna påverka landet. Tidsaspekten på upphandlingen är idag inte känd utan avgörs av smittläget. Det är inte heller klart hur Calmarks COVID19-LDH produkt står sig i en sådan upphandling men Bolaget har initierat en generell upprampning för att ha kapacitet att möta efterfrågan.

Parallellt fortskrider arbetet med att registrera Calmarks COVID19-LDH testkassett på den indiska marknaden. Instrumentet ”POC-Analyzer Covid” har redan erhållit registrering.

”Samarbetet med r2 Diagnostics är mycket gott och de gör ett fantastiskt bra arbete med vår pandemiprodukt på den indiska marknaden”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021, CET 16:30.