Calmark inleder samarbete med VIA Global Health för snabbare globalisering

Calmark inleder samarbete med VIA Global Health för snabbare globalisering

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB meddelade idag att de skrivit avtal avseende distribution av bolagets produkter med det amerikanska bolaget VIA Global Health, som specialiserats sig på distribution av medicintekniska produkter i låg och medelinkomstländer. Avtalet innebär att Calmarks produkter kan nå ut till länder i bl.a. Afrika och Sydamerika tidigare än beräknat och dessutom mera kostnadseffektivt.

VIA Global Health har en världsledande e-handelsplattform för upphandling och distribution av livräddande medicinteknik för att tillgodose låg- och medelinkomstländer. Målet är att ge tillgång till kritiska medicinska produkter, information, tjänster och viktig medicinsk utrustning till samhällen med knappa resurser. Företaget har fått stöd från Bill och Melinda Gates Foundation för att stödja dess ansträngningar att utöka tillgängligheten av hälsoprodukter för mödrar och nyfödda. Genom att förmedla kontakt med mindre distributörer i låg och medelinkomstländer kan produkter nå ut till delar av världen där bolag i vanliga fall inte gör lanseringar. VIA Global Health har levererat produkter till mer än 70 länder och har flera viktiga produkter inom mödra- och barnhälsovård, men även produkter för covid-19.

”Calmarks produkter för nyfödda passar väldigt bra i vår produktportfölj, det finns ett stort behov av patientnära analyser i länder med begränsade hälso- och sjukvårdsresurser. Testplattformen kommer snart att finnas tillgänglig för global beställning på vår webbplats och vi kommer att stödja våra kunder med utbildning och logistik för att få tillgång till dessa produkter. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med Calmark”, säger Brinnon Mandel, Vice President of Market Insights, VIA Global Health.

”VIA Global Health har ett unikt nätverk i de länder där vår produkt kommer att göra mest nytta. För oss är detta samarbete ett viktigt steg mot att uppfylla vår mission om en minskad spädbarnsdödlighet innan 2030. VIA Gobal Health är ett mycket uppskattat och uppmärksammat företag med stort hjärta som vi är väldigt stolta att få samarbeta med”, kommenterar Anna Söderlund VD på Calmark.

Läs mer om VIA Global Health: https://viaglobalhealth.com/

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020,  09:25 CET.