Calmark inleder samarbete med Nordic Match för expansion i Kina

Calmark inleder samarbete med Nordic Match för expansion i Kina

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB har idag beslutat inleda samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet startar nu i sommar och förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.

Nordic Matchs vision är att stödja företag i Norden och investerare i Kina att hitta värdeskapande möjligheter över gränserna. Bolaget har huvudkontor i Shanghai och har framgångsrikt hjälpt ett flertal nordiska företag med marknadslanseringar och expansioner samt fusioner, förvärv och joint ventures. Med rätt investerare kan denna bolagsform kan öka etableringshastigheten samt värdet på bolaget.

”Syftet med samarbetet är att starta dotterbolag i Hongkong och Fastlandskina, inleda registreringsprocessen för produkterna samt hitta och anställa duktiga medarbetare” säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Vi planerar också för ett joint venture tillsammans med kinesiska investerare avseende dotterbolaget på Fastlandskina, Calmark China. Nordic Match har starka relationer och ett brett nätverk av investerare i Kina, vilket vi ser som en tillgång.”

”Vi är mycket glada att inleda samarbete med Calmark och tror att detta kommer att bli ett framgångsrikt projekt” säger Markus Dahlström, Partner på Nordic Match. ”Det finns en stor efterfrågan i Kina på innovativa medicinsktekniska produkter och patientnära diagnostik är ett område som växer snabbt i landet. Calmark är ett spännande bolag med viktiga produkter, vilket kan attrahera kinesiska investerare och affärspartners.”

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020, 18:45 CEST.