Calmark inleder förhandling med Triolab om distribution i Norden

Calmark inleder förhandling med Triolab om distribution i Norden

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att förhandlingar kommer att inledas med Triolab om ett avtal om försäljningsrättigheterna i Norden för Calmarks produkt Calmark NEO. Parterna har sedan tidigare ett letter of intent.

Triolab är ledande inom human diagnostik och tillhandahåller instrument och reagenser. Bolaget säljer även blodgasutrustning till förlossningar och intensivvårdsavdelningar. Triolab är verksamma inom de kundsegment som Calmark kommer att sälja sina produkter. Ett letter of intent finns sedan tidigare mellan bolagen.

Calmark och Triolab kommer att inleda förhandlingar om distributörsavtal för nordiska länderna och Baltikum.

”Det här ett viktigt steg framåt inför vår kommande lansering. Triolabs produktportfölj och kundsegment matchar väl med Calmarks. Triolab blir därmed en bra strategisk partner och vi är glada över att vi nu går in i nästa fas av förhandlingarna”, säger Anna Söderlund, VD.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019