Calmark informerar om överlåtelse av aktier

Calmark informerar om överlåtelse av aktier

Nyheter
News
Calmark Sweden AB meddelar idag att styrelseledamoten och medgrundaren Mathias Karlsson, genom sitt bolag Valetudor Development AB, överlåtit 113 334 B-aktier till Wingefors Invest AB för att reglera lån. Priset per aktie uppgår till 7,50 kronor, totalt 850 005 kronor för samtliga aktier. Lånen upptogs av Mathias Karlsson för att förvärva Calmark-aktier i samband med marknadsnoteringen 2018 på Spotlight Stock Market.

Efter överlåtelsen äger Mathias Karlsson, privat och genom bolag, 95 400 A-aktier och 954 330 B-aktier vilket motsvarar 5,97 procent av röstetalet och 3,79 procent av kapitalet. Wingefors Invest AB äger efter överlåtelsen 129 300 A-aktier och 5 290 903 B-aktier vilket motsvarar 20,60 procent av röstetalet och 19,59 procent av kapitalet.