Calmark har tecknat distributörsavtal i Italien

Calmark har tecknat distributörsavtal i Italien

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien. Avtalet omfattar Calmarks test för att bedöma sjukdomsgraden vid covid-19 och innehåller en minsta avtalsvolym på 4,6 MSEK. Testet, ”Calmark COVID19-LDH”, är under utveckling och beräknas kunna CE-märkas under första kvartalet 2021 och är då redo för försäljning.

Prisma är specialiserat på medicintekniska produkter inom laboratoriediagnostik och är även verksamt inom forskning och veterinärmedicin. Företaget säljer produkter till vården i hela Italien, med fokus på de största sjukhusregionerna, men även till mindre och medelstora sjukhus och kliniker. Prisma har under pandemin byggt upp en produktporfölj med de viktigaste snabbtesterna för covid-19 och vill utöka med fler kompletterande tester.

”Vi är mycket glada över avtalet eftersom den återkoppling vi fått från vården visar att det finns ett enormt stort behov av Calmarks test för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19”, säger Silvia Palmieri Möller, General Manager på Prisma. ”Jag är stolt över att ta in denna viktiga produkt i vårt sortiment och kunna tillhandahålla den till sjukhusen i Italien som behöver stöd av bra tester för att kunna göra rätt bedömning av coronapatienter i det krisläge som råder.”

”Jag har lång erfarenhet av Prisma som samarbetspartner och är imponerad av deras dedikerade och professionella arbete”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Jag är mycket glad att få fortsätta jobba med den här distributören och jag vet att Silvia och hennes team kommer göra ett fantastiskt jobb med att få ut vår covid-19 produkt till den italienska sjukvården!”

”Att snabbt kunna nå hela Italien med vårt LDH-test för covid-19 känns väldigt tillfredsställande med tanke på den snabba smittspridningen”, kommenterar Anna Söderlund, VD för Calmark. ”Dagens avtal visar att det var rätt beslut att prioritera detta test.”

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020, 13:50 CET.