Calmark har rekryterat Madeleine Skoglund som heltidsanställd CFO

Calmark har rekryterat Madeleine Skoglund som heltidsanställd CFO

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att Madeleine Skoglund anställts som ny CFO för bolaget från och med den 1 september. Madeleine kommer att ingå i Calmarks ledningsgrupp.

Madeleine Skoglund tillträder som ny CFO för Calmark Sweden AB (publ) och blir därmed även medlem i ledningsgruppen. Madeleine efterträder Firyal Kryou som har varit inhyrd CFO sedan december 2021. Madeleine tillträder sin nya roll den 1 september 2022.

Madeleine Skoglund, CFO

Madeleine har lång erfarenhet av flertalet konsultchefsroller inom ekonomi, såsom CFO, Finance Director och Head of Finance, från företag med internationell marknadsnärvaro. Hon kommer senast från Dreams Sustainable, som är ett samriskbolag mellan den franska storbanken BNP och fintech-bolaget Dreams, där hon arbetade som Head of Finance. Madeleine har gedigen erfarenhet av finansiell rapportering, verksamhetsstyrning, affärsplanering, transformeringar, förhandling och försäljningstillväxt samt har en PGDM och Executive MBA från Henley Business School, University of Reading i England.

”Det är med stor glädje som jag välkomnar Madeleine Skoglund till teamet och ser fram emot vårt kommande samarbete” säger Anna Söderlund, VD på Calmark

”Jag ser verkligen fram emot att få vara med att driva och utveckla Calmark, ett bolag med spännande tid framför sig” säger Madeleine Skoglund.