Calmark förstärker ledningen – rekryterar erfaren CFO

Calmark förstärker ledningen – rekryterar erfaren CFO

Nyheter
News
Som ett led i Calmark Sweden AB:s fortsatta förstärkning av organisationen inför marknadslansering och försäljning har Marielle Bos rekryterats till rollen som CFO. Rollen har fram till nu tillhandahållits via interimsuppdrag.

Marielle Bos, född 1970, har lång erfarenhet från ledande befattningar inom finans. Hon kommer närmast från Hewlett Packard Sverige AB och IT medtech-företaget RxEye AB där hon arbetade som CFO. Tidigare har Marielle innehaft befattningar såsom ekonomichef, chefscontroller och affärscontroller, både på nationell och internationell basis, i bolag som Tieto, SysTeam Outsourcing Services, Tele2 samt i medtech-bolagen Baxter Medical och AGA Linde Healthcare. Marielle kommer ingå i Calmarks ledningsgrupp.

Marielle Bos, CFO Calmark

"Calmark befinner sig i ett spännande skede med stora möjligheter”, säger Marielle Bos. ”Jag ser fram emot att vara med och utveckla företaget till en global ledare för patientnära diagnostik tillsammans med mina nya kollegor.

Under det här året ska Calmark gå från att vara ett rent utvecklingsbolag till att vara ett säljande bolag som ska kunna skicka produkter till stora delar av världen. Under den processen behöver vi förstärka våra finansiella och administrativa resurser. Jag är väldigt glad att vi lyckats rekrytera en mycket erfaren CFO som har arbetat på både stora och små bolag, fått dem att växa och under resans gång skapat viktiga strukturer. Hon kommer att kunna bidra med mycket till bolaget”, kommenterar VD Anna Söderlund.