Calmark erhåller teckningsförbindelser inför optionsinlösen

Calmark erhåller teckningsförbindelser inför optionsinlösen

Pressmeddelanden
Press releases
Idag, den 27 maj 2019, meddelar Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark”) att styrelse, ledning och huvudägare, genom teckningsförbindelseavtal, skriftligen har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Åtagandet innebär teckning av cirka 1 581 195 aktier till en inlösenkurs om 5,40 SEK, vilket motsvarar cirka 8 538 453 SEK. Detta innebär att cirka 53 procent av optionsinlösen är skriftligen avtalat på förhand genom teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Inlösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 B löper mellan den 23 maj – 13 juni 2019.

Dessa har skrivit på teckningsförbindelser:

  • Wingefors Invest AB, 1 222 182 aktier motsvarande 6 599 782,80 SEK
  • Olcon Engineering AB, 276 312 aktier motsvarande 1 492 084,80 SEK
  • Valetudor Development AB (Mathias Karlsson, styrelseordförande), 63 618 aktier motsvarande, 343 537,20 SEK
  • Meliorata AB, (Anna Söderlund, VD) 19 083 aktier motsvarande, 103 048,20 SEK

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Calmark i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 B.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se