Calmark erhåller sin första order från Triolab AB i Sverige

Calmark erhåller sin första order från Triolab AB i Sverige

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB har idag emottagit bolagets första order avseende plattformen Calmark Neo. Ordern, som omfattar både läsare och engångstester för bilirubin, har lagts av Triolab AB som är Calmarks exklusiva distributör i Sverige.

Dagens besked innebär att en av de viktigaste milstolparna för 2020, som presenterades i Calmarks informationsmemorandum 2019, nu uppnåtts.

”Jag är väldigt glad och stolt över att vi fått in den första ordern i bolagets historia”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development på Calmark. ”Triolab är nu i full gång med sin försäljningsverksamhet av våra produkter och vi är väldigt nöjda med deras arbete.”

”Detta är en historisk dag och en milstolpe som innebär att Calmark nu tar steget från ett utvecklingsbolag till ett säljande bolag”, säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”Jag ser fram emot den fas av global lansering som vi nu går in i.”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020, 16:30 CEST.