Calmark erhåller patentnummer för beviljat patent i USA

Calmark erhåller patentnummer för beviljat patent i USA

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ) har erhållit besked om beviljat patent från det amerikanska patentverket (”USPTO”) avseende Calmark POC-systemet samt metoden att detektera en biomarkör i tex blod. Patentets nummer är 11255864 och gäller till 6 april 2039. Förhandsbesked om detta pressmeddelades den 8 december 2021.

Som tidigare meddelats utfärdade USPTO den 8 december 2021 ett så kallat Notice of Allowance, vilket är ett förhandsbesked om att patentet kommer att beviljas. Härmed meddelas nummer för det slutgiltigt beviljade patentet.