Calmark erhåller order på Neo-produkter från Italien

Calmark erhåller order på Neo-produkter från Italien

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

”Jag är glad för denna order som visar att vår distributör nu kommit igång med aktivt säljarbete av Neo-Bilirubin," säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022, CEST 17:00.