Calmark erhåller order från Vietnam

Calmark erhåller order från Vietnam

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order på 40 instrument och 3000 testkassetter, har emottagits från bolagets distributör i Vietnam, MTTS Co., Ltd avseende produkten Calmark Neo-Bilirubin. Instumentet, POC- Analyzer Neo, har erhållit registrering i landet, vilket meddelades den 10 augusti. Test kassetterna för bilirubin beräknas vara registrerade inom kort. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

Enheterna med tillhörande testkassetter ska ut till slutkunder i södra, centrala och norra regionerna i Vietnam i enlighet med implementeringsplanen.  Ordern kommer att levereras till distributören när testkassetterna är registrerade hos Vietnams motsvarighet till Läkemedelsverket, vilket distributören beräknar ske inom kort.

”Jag är otroligt glad att vår distributör tagit till sig värdet av produkten och är måna om att den snabbt ska komma ut till de sjukhus där den verkligen kommer göra stor skillnad,” säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Efter min rundresa i Vietnam tillsammans med distributören vet jag att produkterna är efterfrågade hos sjukhusen och kommer att höja kvaliteten på nyföddhetsvården.”

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022, 10:35 CEST.