Calmark erhåller order från Triolab Finland - klargörande

Calmark erhåller order från Triolab Finland - klargörande

Pressmeddelanden
Press releases
Klargörande: Calmark Sweden ABs pressrelease idag kl 14:00 avseende order från Triolab Finland är av strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu kommit igång med demonstrationer och aktivt försäljningsarbete. Det ekonomiska värdet av ordern är av mindre betydelse.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020, 15:30 CEST.