Calmark erhåller order från Triolab Finland

Calmark erhåller order från Triolab Finland

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB har idag emottagit en order avseende plattformen Calmark Neo, omfattande både Calmarks instrument samt tester för bilirubin. Ordern har lagts av Triolab Oy som är Calmarks exklusiva distributör i Finland, Litauen, Lettland och Estland.

”Jag är mycket glad över att kunna tillkännage denna order som visar att Triolab nu är igång med sin försäljningsverksamhet i alla våra samarbetsländer”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development på Calmark.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020, 14:00 CEST.