Calmark erhåller order från Schweiz

Calmark erhåller order från Schweiz

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Schweiz, LabForce AG avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

Som tidigare meddelats har ett exklusivt distributörssavtal signerats med LabForce AG avseende marknadsföring och försäljning av Calmark POC systemet i Schweiz.

”Vi är glada för denna order som visar att LabForce arbetar aktivt gentemot sina kunder, vårdklinikerna," säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”LabForce distribuerar mer än 40 olika varumärken på sin hemmamarknad och har väldigt gott rykte. Jag ser med spänning fram emot att fördjupa vårt samarbete."

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021, CET 12:10.