Calmark erhåller order från Saudiarabien

Calmark erhåller order från Saudiarabien

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Saudiarabien, Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

”Vi är mycket glada för denna order som visar att vår distributör är angelägen om att komma igång med registreringen av produkten så fort som möjligt," säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Ajlan & Bros är ett väletablerat företag med en gedigen organisation som nu satsar stort på Life Science vilket ger goda förutsättningar för en snabb säljstart när registreringen är klar."

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2022, CEST 16:30.