Calmark erhåller order från Mediq i Sverige

Calmark erhåller order från Mediq i Sverige

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets svenska distributör Mediq har lagt en första order för klinisk användning. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

Som tidigare meddelats har ett exklusivt distributörssavtal signerats med Mediq Sverige AB den 28 november 2022 avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter Sverige. En marknads- och lanseringsplan har utformats och Mediq har nu lagt en första klinisk order.

”Det är glädjande att våra Neo-produkter kommer börja användas även i Sverige," säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Jag ser fram emot att snart få återkoppling från den svenska sjukvården hur Neo-Bilirubin bidrar till en mer effektiv diagnostik för nyföddhetsgulsot.”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023, CEST 10:25.