Calmark erhåller order från Irak

Calmark erhåller order från Irak

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Irak, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

Som tidigare meddelats har ett exklusivt distributörssavtal signerats med Enox Pharma AB avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks produkter i länderna Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten.

”Vi är mycket glada för denna order som visar att vår distributör kommit igång med demonstrationer och aktivt försäljningsarbete," säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Enox Pharma kommer inom kort att genomföra konferenser och workshops i Bagdad, större städer i södra Irak, KRG-regionen (Kurdistan Regional Government) och Erbil."

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2021, CEST 12:20.