Calmark erhåller order från Indien

Calmark erhåller order från Indien

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order på 50 instrument och 2000 testkassetter har emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Diagnostics, avseende produkten Calmark Neo-Bilirubin. Registreringsprocessen för produkterna i Indien pågår och beräknas vara klar inom kort.

Dagens order omfattar 50 instrument med tillhörande testkassetter, som ska levereras ut till slutkunder på utvalda barnsjukhus i Indien enlig lanseringsplan. Ordern kommer att levereras så snart registreringsprocessen är klar.

”Jag är väldigt glad att vi kommer igång med den stora och viktiga marknaden Indien. Att ordern kommer innan registreringsprocessen är helt klar visar att distributören är engagerad och verkligen vill korta tiden till dess att kunderna kan få produkterna levererade” säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Det föds cirka 25 miljoner barn varje år i Indien och marknaden för bilirubinblodprov överstiger 7,5 miljoner tester.”

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022, 8:38 CEST.