Calmark erhåller order från Grekland avseende Neo-Bilirubin

Calmark erhåller order från Grekland avseende Neo-Bilirubin

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Grekland, Prime Biosciences avseende Neo- produkterna. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

Som tidigare idag meddelats, har Calmark skrivit ett exklusivt distributörsavtal med Prime Biosciences. Samarbetet mellan bolagen har pågått en tid och planen för lanseringen har noga förberetts. Dagens order visar att det finns ettintresse för Calmarks produkter hos slutkund och att försäljningsarbetet påbörjats i Grekland.   ”Prime Biosciences är en väldigt engagerad distributör, som redan haft ett flertal möten och diskussioner med sina sjukhuskunder gällande våra produkter. Den första ordern kommer inom kort att levereras ut till intresserade slutkunder.” säger Magdalena Tharaldsen, Director InternationalBusiness Development. ”Jag är mycket glad att arbetet fortskrider i snabb takt!” Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022, CEST 17:00.