Calmark erhåller order från Förenade Arabemiraten

Calmark erhåller order från Förenade Arabemiraten

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten, Enox Pharma AB, avseende både Calmark Neo plattformen och Calmark Covid plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

Som tidigare meddelats har ett exklusivt distributörssavtal signerats med Enox Pharma AB avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks produkter i länderna Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten.

”Jag är glad för denna order som visar att vår distributör nu bearbetar även Förenade Arabemiraten och kommit igång med aktivt säljarbete," säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Förenade Arabemiraten har väldig många välutrustade sjukhus och kliniker, de beställda enheterna ska användas för demonstrationer."

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022, CET 10:00.