Calmark erhåller order från Egypten

Calmark erhåller order från Egypten

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Egypten, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

Som tidigare meddelats har ett exklusivt distributörssavtal signerats med Enox Pharma AB avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks produkter i länderna Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten.

”Jag är glad för denna order som visar att vår distributör nu aktivt bearbetar även Egypten," säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Enox Pharma är en fantastisk distributör med huvudkontor i Sverige och lokala experter med gedigen kunskap och expertis om varje enskilt lands förutsättningar. Våra produkter kommer att demonstreras på Femi Health Forum i Kairo den 18-19 september."

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021, CEST 10:10.