Calmark erhåller första ordern från Indien

Calmark erhåller första ordern från Indien

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Hemostasis Diagnostics, avseende plattformen Calmark POC - Covid. Ordern, som är av mindre ekonomiskt värde, har strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu påbörjat försäljningsarbetet.

”Jag är väldigt glad att vår indiska distributör så snabbt har satt sig in i produkten och ser dess potential”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Vårt patientnära LDH-test kommer att kunna avlasta sjukhusens laboratorier och IVA-avdelningar eftersom bedömningen av rätt vårdnivå kan göras snabbare och mer lokalt. Indien är hårt drabbat av covid-19 och vi hoppas att Calmark COVID19-LDH blir en pusselbit i att få situationen under kontroll.”

”Det är glädjande att vi får en första order från Indien så här snabbt,” säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Vi förväntar oss att denna order följs av fler inom en snar framtid.”

Calmark POC - Covid är en plattform som består av ett instrument och en testkassett avsedd för mätning av biomarkören lactat dehydrogenas (LDH) i blodet hos covid-19 patienter. Förhöjda nivåer av LDH innebär en högre risk för att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Plattformen kan användas på t.ex. akutmottagningar och vårdavdelningar på sjukhus för bedömning av rätt vårdnivå.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021, CEST 17:40.