Calmark erhåller förhandsbesked om godkänt patent i USA

Calmark erhåller förhandsbesked om godkänt patent i USA

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Calmarks system för patientnära analyser, sk POC-system.

Patentet med titeln ”Detection of a biomarker in a sample of a flowable substance” och ansökningsnummer 16/477143 omfattar hela POC-systemet samt metoden att detektera en biomarkör i tex blod. Patentet innebär ett skydd till och med 2038. Notice of Allowance innebär att USPTO kommer att godkänna bolagets patentansökan.

Med det nya patentet inräknat äger Calmark sjutton patent samt designskydd avseende både instrumentet och engångstestet på viktiga marknader.  

”Dagens besked är glädjande”, säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”För Calmark är det strategiskt viktigt att ha ett brett patentskydd för bolagets teknologier och metoder, det skyddar oss mot konkurrens och plagiering. Vi arbetar kontinuerligt med att patentera våra innovationer.”