Calmark erhåller besked om godkänt patent i Kina

Calmark erhåller besked om godkänt patent i Kina

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det kinesiska patentverket China National Intellectual Property Administration (”CNIPA”) har utfärdat ett godkännandebesked avseende Calmarks patentansökan för patientnära analyser, s.k. POC-system.

Patentansökan nr. 201880011863.5 med titeln ”Detection of a biomarker in a sample of a flowable substance” omfattar hela Calmarks POC-system samt metoden att detektera en biomarkör i tex blod. Patentet innebär ett skydd till och med 2038. Beskedet innebär att CNIPA kommer att godkänna bolagets patentansökan och meddela patent.

Med det nya patentet inräknat äger Calmark tjugo patent samt elva designskydd avseende instrumentet och engångstestet på viktiga marknader.  

"Vi fortsätter det systematiska patentarbetet och inriktar oss på marknader där värdet av patentskydd är högst”, säger Camilla Arneving, tf VD för Calmark. ”Kina satsar stort på immateriella tillgångar och antalet patentansökningar ökar år för år. Därför är det extra viktigt att vår ansökan nu godkänts."