Calmark efterlever från idag det nya regelverket IVDR

Calmark efterlever från idag det nya regelverket IVDR

Nyheter
News
Anna Söderlund, VD för Calmark Sweden AB (publ) har idag undertecknat ‘Declaration of Conformity’ som visar att Calmark har anpassat kvalitetssystem och teknisk dokumentation till det nya regelverket IVDR. Underlagen ska nu skickas till Läkemedelsverket. Efterlevnad med IVDR är ett krav för att behålla CE-märkningen på befintliga produkter från och med den 26 maj 2022.

”Det har varit ett omfattande arbete att anpassa vår verksamhet och hela vårt kvalitetssystem till att efterleva det nya regelverket”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. "Jag är jättestolt över att vi gått i mål med detta i god tid innan tidsfristen. Varje enskilt dokument har granskats och jag vill särskilt tacka vårt QA-team, Michael Lundh och Annika Kaisdotter-Andersson för deras fantastiska insats!