Calmark effektiviserar organisationen för att öka fokus på försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter

Calmark effektiviserar organisationen för att öka fokus på försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att bolaget initierat åtgärder för att effektivisera den interna organisationen och att prioritera försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter. Utvecklingsprojekten för framtagning av nya biomarkörer pausas tills vidare och organisationen minskas därmed med 25%. Ambitionen är att Calmark ska bli kassaflödespositivt under nästkommande år.

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2022, CET 09:45.