Calmark deltar på delegationsresa till Indien

Calmark deltar på delegationsresa till Indien

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ) kommer att delta i en delegationsresa till Indien den 28 november – 2 december som anordnas av Swecare, i samarbete med Socialdepartementet, Sveriges ambassad New Delhi, generalkonsulatet i Mumbai och Business Sweden. I anslutning till delegationen görs också en marknadsföringsresa i landet tillsammans med bolagets distributör r2 Diagnostics.

Swecare är en stiftelse som bildades 1978 och har som mission att bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom life science-området. Internationella delegationsresor är en del av Swecares kärnverksamhet.

Delegationen till Indien leds av Niclas Jacobson, biträdande generaldirektör på Socialdepartementet. Från Calmark deltar Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development. Även representanter på hög nivå från statliga myndigheter, sjukvård och akademi samt life science-företag kommer att delta.

Delegationen kommer att starta i Mumbai, med möten hos det statliga hälsoministeriet och besök på premiumsjukvårdsinrättningar. Dagen avslutas med en mottagning på generalkonsulatet. Resan fortsätter sedan vidare till Jodhpur, där Sverige har en nära partner i All India Institute for Medical Sciences (AIIMS). Här presenteras Center of Excellence in Cancer Control, Innovationscentrum och de svenska bidragen till detta. Framtida samarbetsområden utforskas. Sista dagen tillbringas i New Delhi där det blir studiebesök hos offentliga och privata vårdgivare, ett informativt möte om Modicare, diskussioner om upphandling och hur svenska lösningar bäst kan bidra till indisk sjukvård.

Efter det officiella programmet kommer Magdalena Tharaldsen fortsätta besöket i Indien med en rundresa tillsammans med Calmarks distributör r2 Diagnostics.

”Den här resan ser jag mycket fram emot då Indien är en väldigt viktig marknad för oss. Det känns fantastiskt att få möjlighet att resa runt tillsammans med r2 Diagnostics och presentera hur våra Neo-produkter kan göra skillnad i Indien,” säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Under resan kommer jag även göra ett besök hos MAMTA Health Institute for Mother and Child. Att knyta an till viktiga nyckelpersoner inom neonatalvården kommer ge oss många fördelar nu när våra produkter snart är i kommersialiseringsfas.”