Calmark anställer Camilla Arneving som marknadschef

Calmark anställer Camilla Arneving som marknadschef

Nyheter
News
Calmark Sweden AB har rekryterat Camilla Arneving i rollen som Marketing Director, en roll som hon innehaft via interimskontrakt i cirka två år. Camilla ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för kommunikation och marknadsföring gentemot distributörer, sjukvård och övriga intressenter.
Camilla Arneving, Marketing Director Calmark

Camilla Arneving har mer än 25 år erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring, kommunikation och varumärkesbyggande. Hon driver sedan tre år det egna konsultbolaget Marknadsmotivation Sverige AB, där hon arbetat med uppdrag som marknadskonsult och interimschef. Dessförinnan arbetade Camilla som internationell marknadschef på Teleopti AB, kommunikationschef på Projectplace International AB och marknads- & onlinechef på KILROY travels AB.

På Calmark har Camilla ansvarat för marknadsföring och kommunikation via pressmeddelanden, webb och sociala medier samt framtagning av investerarmaterial, t.ex. informationsmemorandum och årsredovisningar. Ett större fokus kommer nu att läggas på bearbetning av potentiella distributörer via kostnadseffektiva digitala kanaler.

”Jag vill fortsätta följa med på Calmarks spännande resa”, säger Camilla Arneving. ”Nu när bolaget expanderar och går in i en aktiv fas med försäljningen så behöver rollen utökas och jag vill anta utmaningen att sätta Calmark på den internationella medtech-kartan. Dessutom känner mig redan som en Calmarkare i själ och hjärta!

“Jag är mycket glad att Camilla blir anställd på Calmark”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. “Vi har jobbat tillsammans i två år och Camilla har varit en viktig resurs i Calmarks framgångar hittills. Hennes erfarenhet av marknadsföring inom B2B och varumärkesbyggande kommer att vara värdefulla när vi nu växlar upp tempot.

Camilla Arneving är aktieägare i Calmark Sweden AB med 13 000 B-aktier och teckningsoptioner motsvarande ytterligare 5 000 B-aktier. Hon tillträder anställningen den 10 augusti.