Calmark ändrar kommunikationspolicy gällande försäljning och order

Calmark ändrar kommunikationspolicy gällande försäljning och order

Nyheter
News
För att öka transparensen kring lansering och försäljning av Calmarks produkter meddelar bolaget att de ändrar kommunikationspolicyn.

Följande policy angående försäljning kommer att gälla framgent.

  • Den första ordern från ett nytt land - eller distributör om ett land bearbetas av fler distributörer.
  • Order som anses vara väsentligt för bolaget oavsett ordervärde.

Calmark kommer även fortsättningsvis att iaktta den informationsplikt som åläggs bolaget genom avtalet med Spotlight Stock Market samt övriga tillämpliga lagar och regler.