Avtal nu ingångna i Calmarks tidigare aviserade personaloptionsprogram

Avtal nu ingångna i Calmarks tidigare aviserade personaloptionsprogram

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ) föreslog inför årsstämman den 18 maj 2021 att bolaget avsåg införa ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda (”LTI 2021”). Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget och avtalen är nu ingångna. Villkoren presenteras nedan.

Bakgrund

I syfte att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare och därigenom skapa värde för aktieägarna har Calmark ingått ett incitamentsprogram med personalen enligt nedan. En mer utförlig beskrivning av programmet finns i de fullständiga villkoren som publicerades inför årsstämman ”Punkt 13 - Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram”.

Omfattning, villkor m.m.

Personaloptionsprogrammet ger de personer som idag är fast anställda i Calmark Sweden AB ("Optionsinnehavarna") möjlighet att senast den 31 augusti 2024 teckna aktier i bolaget. Styrelsen har beslutat att den första tilldelningen, per 1 juli 2021, uppgår till 444 000 optioner. Priset per aktie vid nyttjande av de nu tilldelade optionerna ska vara 21,21 kronor. Övriga optioner tilldelas kommande rekryteringar. Maximalt ska 500 000 teckningsoptioner emitteras för att säkerställa leverans av aktier eller teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

Utspädning

Vid utnyttjande av personaloptionerna i denna första tilldelning kommer utspädningseffekten motsvara ca 1,8 procent av dagens aktiekapital.