Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - Marknadslansering runt hörnet

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - Marknadslansering runt hörnet

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 67 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring >25 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 8 kr i ett Base scenario.

För fullständig analys läs här: https://www.analystgroup.se/analysis/calmark/

Marknaden för patientnära analys och diagnostik växer snabbt

Marknaden för patientnära analys (PNA) är en snabbt växande nisch inom medicinteknik, och väntas globalt växa från 14 mdUSD 2017 till 24 mdUSD 2024, motsvarande en CAGR om 6 %. Tillväxten drivs av efterfrågan i såväl industrialiserade länder, där vården är i behov av både tids- och kostnadseffektiviseringar, som utvecklingsländer, där PNA analys ofta är det enda tillgängliga alternativet.

Calmark har möjlighet att bli marknadsledare

I dagsläget är alternativet till Calmarks produkter laboratorieanalys. Calmarks provtest sparar upp till en och en halv timme i välutvecklade länder  per lyckat test och är det enda alternativet i många utvecklingsländer. Kombinerat med enkelheten att använda både läsare och engångstest samt det konkurrenskraftiga priset gentemot slutkund, torde en lyckad lansering medföra en med tiden signifikant marknadsandel. Fram tills 2025 estimeras Calmark i ett Base scenario öka sin omsättning till ca 67 MSEK, och omkring 2022/2023 visa lönsamhet.

Erfaret management följer plan och lite till

Vid noteringen i juli 2018 kommunicerade Calmark ett antal milstolpar vad gäller såväl produktutveckling som marknadslansering och rekrytering. Målen för 2018 nåddes i god tid och redan tidigt Q4-18 aviserades en accelererad tidsplan för CE-märkning och lansering av Bolagets ena provtest, Bilirubin. Leverans av uppsatta mål kombinerat med att ledning och styrelse har flera likartade och lyckade resor i meritförteckningen, vilket bådar gott inför 2020, som är året då Bolagets samtliga produkter ska lanseras kommersiellt.

Trögrörlig bransch kan utgöra stoppkloss

Även om tidigare testresultat varit goda samt att Calmark hittills alltid levererat enligt plan, återstår ändå CE-märkning och kliniska studier i slutet av 2019. Ytterligare potentiell stoppkloss finns i form av långa administrativa processer i de länder som Calmarks produkt ska lanseras, och därtill ska större distributörer bearbetas. Med tanke på att Calmark inte är lönsamma idag, är time to market avgörande.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, https://www.analystgroup.se/om-ag/

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Calmark Sweden. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.