Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - I startgroparna för global lansering

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - I startgroparna för global lansering

Pressmeddelanden
Press releases

Tills år 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått flera kommunicerade mål i god tid och närmar sig nu en global marknadslansering under 2020. Baserat på en lyckad lansering och den tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 80 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring 20 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 6 kr i ett Base scenario.

För fullständig aktieanalys läs här!

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Calmark. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.