Calmark inleder samarbete med Sedermera Fondkommission

Calmark inleder samarbete med Sedermera Fondkommission

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark inleder samarbete med Sedermera Fondkommission inför planerad emission och notering på AktieTorget

Calmark inleder samarbete med Sedermera Fondkommission inför planerad emission och notering på AktieTorget

Calmark Sweden AB (”Calmark”) bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget kommer inledningsvis att erbjuda tre viktiga patientnära tester som kan avslöja potentiellt allvarliga tillstånd hos nyfödda. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 för att därefter påbörja lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark förbereder nu inför en emission av units under Q2 2018 med efterföljande planerad notering på AktieTorget. Bolaget har inför sin planerade emission och notering valt Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare.

Calmark grundades i Karlstad år 2007 baserat på läkaren Mathias Karlssons forskning och erfarenheter av vården och har sedan starten varit inriktat mot vård av nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Patientnära diagnostik är mätinstrument som är utvecklade för att utföra mätning där patienten befinner sig, både på vårdavdelning och som en möjlighet till provtagning utanför sjukhus. Den globala PNA-marknaden för år 2017 beräknades till cirka 13,87 miljarder USD och bedöms växa till att år 2026 uppgå till cirka 23,92 miljarder USD.  Enligt styrelsens bedömning finns det idag inga PNA-produkter på marknaden som är primärt framtagna för vården av nyfödda och de som jobbar med denna viktiga patientgrupp.

 

Som ett första steg kommer bolaget att erbjuda tre patientnära tester, Bilirubin och Glukos och Laktat Dehydrogenas på en och samma teknik-plattform. Styrelsen uppskattar att cirka 15-20 procent av alla de barn som föds skulle vara relevanta att testa för minst en av biomarkörerna och målsättningen är att påbörja produktionen under Q4 2019. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan med minskat lidande för patienterna, bidra med sparad tid och kostnader inom vården och göra stor skillnad i de delar av världen där sjukhuslaboratorium saknas. I de länder där det finns en utvecklad hälso- och sjukvård, kommer Calmarks produkter att underlätta patientresan genom vården och bidra till sparad tid och vård av rätt patient på rätt vårdnivå. Produkterna underlättar även för de som jobbar inom sjukvården, vilket bidrar med en smidigare väg för patient och familj genom sjukvårdsystemet. I mindre utvecklade länder, kommer Calmarks lösningar att kunna erbjuda en billig, robust och patientnära teknologi som gör det möjligt att rädda liv.

 

Tillsammans med Sedermera Fondkommission har bolaget inlett arbetet inför planerad notering på AktieTorget. Mer information kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras före planerad emission av units, vilken är avsedd att genomföras under Q2 2018. Genom emissionslikviden avser bolaget att bland annat slutföra utvecklingsprojekten, påbörja kliniska tester och starta upp produktion. För mer information om Calmark, vänligen besök bolagets hemsida www.calmark.se. Bolaget kommer i samband med emissionen att närvara vid investerarträffar för att informera om sin verksamhet. Calmark kommer även att delta på Sedermeradagen i Malmö den 15 maj 2018.

 

Anna Söderlund, VD för Calmark, kommenterar:

”Vi på Calmark har under tio år forskat på metoder som snabbare och enklare kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda och jag är stolt över att vi nu närmar oss lansering av ett patenterat PNA-instrument.  Med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare är vi nu glada att kunna meddela att vi påbörjat processen inför en emission och notering av Calmark, som bland annat ska finansiera slutförandet av vår produktutveckling och uppstart av produktion.”

 

För mer information om den planerade emissionen av units och noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:
Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se