Om Calmark

Styrelse

Mathias Karlsson

Styrelseordförande och medgrundare

Mathias Karlsson, född 1972, är Calmarks grundare och medical advisor för Bolaget. Ledamot sedan 2016 och ordförande mellan 2016 och 2020. Mathias är läkare och har en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet inom området perinatal asfyxi. Hans roll idag är VD för företaget Equalis, en leverantör av system för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser. Mathias Karlsson är grundare och delägare av HemCheck Sweden AB. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB:  92 700 A-aktier, 997 364 B-aktier och 9 300 teckningsoptioner (TO).

Kjersti Berg Marthinsen

Styrelseledamot

Kjersti Berg Marthinsen, född 1972, är ledamot sedan 2018 och styrelseordförande sedan 2020. Kjersti innehar en MSc i strategi från Handelshögskolen BI i Oslo. Hon har arbetat ett flertal år som konsult både nationellt och internationell med uppdrag inom områdena strategi, organisationsutveckling, ledning och styrning. Hon har de senare åren haft olika ledande befattningar vid Landstinget i Värmland med ansvar för bland annat planering och uppföljning, utvecklingsstöd, innovationsstöd samt landstingets satsning på tjänstedesign och användarinvolvering. Under 2018 började Kjersti arbeta på Effect Management Development AB där hon är delägare och vice VD. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB: 7 050 B-aktier och 1 500 teckningsoptioner (TO).

Anna-Karin Edstedt Bonamy

Styrelseledamot

Anna-Karin Edstedt Bonamy, född 1974, är ledamot sedan 2018. Anna-Karin innehar en PhD i pediatrik från Karolinska Institutet sedan 2008 och är specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 2009. Hon har arbetat som läkare i neonatalvård mellan 2006 och 2017. I sin forskning har hon bland annat projektlett den svenska delen av ett stort europeiskt forskningsprojekt (EPICE) om vård av för tidigt födda barn. Sedan 2014 är Anna-Karin docent i pediatrik vid Karolinska Institutet och under 2017 började hon arbeta på e-hälsobolaget Doctrin, där hon nu är VD. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB: 12 226 B-aktier och 2 685 teckningsoptioner (TO).

Stefan Blomsterberg

Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg, född 1964, är ledamot sedan 2018. Stefan är utbildad inom Försvarmakten och har arbetat med utbildningsutveckling och pedagogik samt med internationell rustningskontroll. Han började arbeta inom Medtech år 2002 och har haft ledande befattningar inom Vitrolife AB, Mölnlycke Healthcare AB, Bioeffect AB och är nu verksam som VD för Medfield Diagnostics AB. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB: 7 700 B-aktier.

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakta oss