Om Calmark

Ledning

Anna Söderlund

VD

Anna Söderlund är VD för Bolaget sedan 1 april 2018 och har tidigare varit extern VD för Calmark sedan mars 2016. Anna har femton års erfarenhet från Medtech-industrin, inklusive start up-företag och produktutveckling, där hon haft flera ledande befattningar med ansvar för kliniska studier, global lansering av produkter samt internationell försäljning på bland annat Jolife AB, LMA Ltd och Vivoline AB. Anna är i grunden vidareutbildad sjuksköterska. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB:  41 057 B-aktier och 3 000 teckningsoptioner (TO) samt genom helägda bolaget Meliorata AB, 209 966 B-aktier, 6 600 A-aktier och 7 062 (TO).

Camilla Arneving

Marketing Director

Camilla Arneving har arbetat för Calmark i fyra år. Sedan augusti 2020 är hon anställd som marknadschef, ingår i Calmarks ledningsgrupp och har bred kunskap om Calmarks verksamhet. Camilla är civilekonom och har över tjugofem års erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring och kommunikation från flera olika branscher. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB:  43 307 B-aktier och 3 531 teckningsoptioner (TO).

Peter Larsson

Interim CFO

Peter Larsson har mer än trettio års erfarenhet av att arbeta internationellt som VD och CFO främst inom startup- och scaleup. Peter är utbildad civilekonom och har erfarenhet av att arbeta med global B2B försäljning och distribution. Idag är Peter Managing Partner och Advisor på Evolvefy och är interim CFO på Calmark. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB: 1 500 A-aktier.

Michael Lundh

Quality Assurance and Regulatory Affairs Director

Michael Lundh har många års erfarenhet från medicinteknikbranschen, främst inom produktutveckling och kvalitetssäkring. Michael är civilingenjör i grunden och har arbetat som frilansande projektledare i cirka 15 år. Sedan våren 2016 har han arbetat för Calmark med projektledning samt QA/RA-frågor och är sedan oktober 2020 anställd som bolagets Quality Assurance and Regulatory Affairs Director. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB:  117 997 B-aktier och 11 116 teckningsoptioner (TO).

Jim Hansson

Director of Production & Logistics

Jim Hansson är ansvarig för Calmarks produktion och logistik och har arbetat på Bolaget sedan oktober 2020. Jim har en lång och gedigen erfarenhet från det medicintekniska området omfattande kontinuerligt produktutvecklingsarbete, produktionsanpassning, logistik/distribution såväl som inköp, lageroptimering, leverantörsutvärderingar och Quality Assurance enligt ISO 13485. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB:  14 246 B-aktier och 3 270 teckningsoptioner (TO).

Magdalena Tharaldsen

Director International Business Development

Magdalena Tharaldsen har arbetat på Calmark sedan augusti 2020 och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom life science bolag där hon ansvarat för etablering av försäljningskanaler och utveckling av nya marknader. Magdalena har arbetat många år inom diagnostikområdet och har i grunden en magisterexamen i organisk och analytisk kemi. Aktieinnehav i Calmark Sweden AB: 94 812 B-aktier och 7 901 teckningsoptioner (TO).

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakta oss