OM Calmark

Bakgrund och affärsidé

Calmark grundades av Mathias Karlsson och Sofia Hiort af Ornäs år 2007 och har sedan starten varit inriktat mot diagnostik för nyfödda. Bolagets befintliga lösning bygger på många års forskning och branscherfarenhet.

Verksamheten inleddes med Mathias Karlssons PhD-avhandling om syrebrist hos nyfödda barn och biomarkören LDH, för att sedan utvecklas till ett bolag med verksamhet riktad mot patientnära diagnostik.

Bolagets kortsiktiga målsättning är att producera och sälja ett patientnära snabbtest för mätning av bilirubin. Långsiktigt siktar Calmark på att bli den globala ledaren som erbjuder alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds.

Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan för patienterna, spara tid och kostnader inom vården och göra stor skillnad i de delar av världen där sjukhuslaboratorium saknas.

Om Calmark

Vision & Mission

Calmark har som vision att bli den globala ledaren inom PNA-diagnostik för nyfödda och långsiktigt erbjuda alla relevanta tester under barnets första tid i livet.

Calmarks mission är att bidra till att uppfylla FN:s globala mål om minskad spädbarnsdödlighet. Genom att utveckla patientnära tester för mätning av alla kritiska tillstånd hos nyfödda, säkerställer vi att inga barn dör av orsaker som hade kunnat förebyggas.

Mathias Karlsson

Erfarenheter

Calmark grundar sig på de erfarenheter som jag fick under mitt första jobb som färdig läkare på en barnklinik i Stockholm. Under min första journatt som ensam läkare på hela kliniken, gick akutlarmet från förlossningen vid 04-tiden. När jag springer in på förlossningen, så håller personalen upp dörrarna för mig och då vet man att det är bråttom. Väl inne på förlossningsrummet möts jag av en stor personalstyrka, en rädd och ledsen nybliven pappa och en liten bebis som är blå i färgen och inte klarar av att andas själv.

Det gick då upp för mig hur få objektiva mätmetoder och vettiga beslutstöd det faktiskt finns utvecklade för den nyfödda patienten.

Min forskning visade att förhöjda värden av LDH (Laktatdehydrogenas), ett enzym som finns i kroppens alla celler, kunde påvisa kritisk sjukdom. Det fanns dock inte någon produkt på marknaden som kunde mäta detta på ett patientnära och snabbt sätt. Detta blev grunden till Calmark, som jag grundande tillsammans med civilingenjören Sofia Hiort af Ornäs.

Idag finns en stor kunskap uppbyggd i Bolaget om patientnära diagnostik, produktutveckling och marknaden. Calmark vill förena de kvalitativa krav som ställs på patientnära diagnostik här hemma i Sverige med de kriterier som krävs för att patientnära diagnostik ska fungera globalt. Företagets fokus är att utgå från barnets medicinska behov och utifrån detta skapa produkter som erbjuder en helhetslösning för den första veckan av ett barns liv.

Mathias Karlsson
Mathias Karlsson
MD, PhD, Grundare, Calmark Sweden AB
Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakta oss