2023-11-09

Calmark Sweden AB deltar på Medica i Tyskland

Calmark Sweden AB kommer att delta på medicintekniska mässan Medica mellan den 13 och 17 november. Medica är en av världens största B2B mässor för medicinsktekniska bolag med 4500 utställare och över 80 000 besökare. Bolaget kommer att möta existerande och potentiella distributörer.

Medica är en årlig B2B mässa i Düsseldorf som samlar ca 80 000 deltagare från mer än 60 länder. Calmark kommer att delta för att möta sina distributörer och träffa ny potentiella distributörer och samarbetspartners.

”Medica är ett viktigt event under hösten, en möjlighet att träffa de flesta av våra samarbetspartners på ett och samma ställe. Vi ser fram emot angelägna och utvecklande möten”, kommenterar VD Anna Söderlund

.

Calmark

Nyheter