2023-11-07

Calmark skeppar instrument till Indien för en metodjämförande studie

Calmark Sweden AB meddelar idag att de skickar 2 enheter med tillhörande bilirubin testkasseter till distributören r2 Diagsnostics i Indien. Distributören planerar att använda produkterna för en metodjämförelse i registreringsprocessen.

Calmark har, tillsammans med r2 Diagnostics, en längre tid arbetat för en registrering av Calmark Neo – Bilirubin på den indiska marknaden. r2 Diagnostics planerar att genomföra en metodjämförelse på statligt ackrediterade laboratorium i landet. Resultatet av metodjämförelsen kommer att skickas in till registreringsmyndigheten i Indien som komplettering till övrigt inlämnat material.

”Indien är en viktig marknad för Calmark, även om registreringsprocessen är komplicerad. Vi hoppas att detta för processen framåt, ”kommenterar VD Anna Söderlund

Calmark

Nyheter