2023-11-07

Calmark erhåller förhandsbesked om godkänt patent i USA

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Calmarks testkassett och konstruktionen av volymkontrollering, sk ’Exact fill’.

Patentet med titeln ”Exact fill” och ansökningsnummer 17/254609 omfattar testkassettens konstruktion av volymkontroll av blodprovsmängden. Patentet innebär ett skydd till och med 2040. Notice of Allowance innebär att USPTO kommer att godkänna bolagets patentansökan.

Med det nya patentet inräknat äger Calmark 20 patent samt 11 designskydd avseende både instrumentet och engångstestet på viktiga marknader.  

”Dagens besked är glädjande”, säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”För Calmark är det strategiskt viktigt att ha ett brett patentskydd för bolagets teknologier och metoder, det skyddar oss mot konkurrens och plagiering. Vi arbetar kontinuerligt med att patentera våra innovationer.”

För ytterligare information kontakta:
Anna Söderlund, VD
Tel: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se

Om Calmark Sweden AB (publ)
Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Calmark

Nyheter