Kontakta oss

Styrelse

Nedan presenteras Calmarks nuvarande styrelse.
Mathias Karlsson – styrelseordförande sedan 2016 och medgrundare
Mathias Karlsson, född 1972, är Calmarks grundare och är även medical advisor för Bolaget. Mathias är läkare och har en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet inom området perinatal asfyxi och har även jobbat som hög chef inom landstingsvärlden. Hans nuvarande tjänst är som Chief Medical Officer för Norden på företaget IBM. Mathias är grundare och delägare i HemCheck Sweden AB och har därmed erfarenhet av marknad såväl som från noterat bolag.
Anna-Karin Edstedt Bonamy– styrelseledamot sedan 2018
Anna-Karin Edstedt Bonamy, född 1974, innehar en PhD i pediatrik från Karolinska Institutet sedan 2008 och är specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 2009. Hon har arbetat som läkare i neonatalvård mellan 2006 och 2017. I sin forskning har hon bland annat projektlett den svenska delen av ett stort europeiskt forskningsprojekt (EPICE) om vård av för tidigt födda barn. Sedan 2014 är Anna-Karin docent i pediatrik vid Karolinska Institutet och under 2017 började hon arbeta på e-hälsobolaget Doctrin, där hon nu är läkarchef och ansvarig för den medicinska produktutvecklingen.
Kjersti Berg Marthinsen – styrelseledamot sedan 2018
Kjersti Berg Marthinsen, född 1972, innehar en MSc i strategi från Handelshögskolen BI i Oslo. Hon har arbetat ett flertal år som konsult både nationellt och internationell med uppdrag inom områdena strategi, organisationsutveckling, ledning och styrning. Hon har de senare åren haft olika ledande befattningar vid Landstinget i Värmland med ansvar för bland annat planering och uppföljning, utvecklingsstöd, innovationsstöd samt landstingets satsning på tjänstedesign och användarinvolvering. Under 2018 började Kjersti arbeta som managementkonsult vid Effect Management Development AB.
Stefan Blomsterberg - styrelseledamot sedan 2018
Stefan Blomsterberg, född 1964, är utbildad inom Försvarmakten och har arbetat med utbildningsutveckling och pedagogik samt med internationell rustningskontroll. Han började arbeta inom Medtech år 2002 och har haft ledande befattningar inom Vitrolife AB, Mölnlycke Healthcare AB, Bioeffect AB och är nu verksam som VD för Medfield Diagnostics AB.

Ledning

Anna Söderlund – VD
Anna Söderlund är VD för Bolaget sedan 1 april 2018 och har tidigare varit extern VD för Calmark sedan mars 2016. Anna har femton års erfarenhet från Medtech-industrin, inklusive start up-företag och produktutveckling, där hon haft flera ledande befattningar med ansvar för kliniska studier, global lansering av produkter samt internationell försäljning på bland annat Jolife AB, LMA Ltd och Vivoline AB. Anna är i grunden vidareutbildad sjuksköterska.
Sara Wili-Blomé – CFO
Sara Wili-Blomé är CFO för Bolaget sedan mars 2019. Sara har en gedigen bakgrund som CFO och controller inom främst design- och produktionsbolag, såsom RNB Retail and Brands, men även från privata aktörer inom det svenska skolväsendet. Hon har en omfattande erfarenhet av att arbeta i miljöer som präglas av snabb och kontinuerlig förändring och har innehaft flertalet ledande positioner inom såväl startups som redan etablerade bolag.
Michael Lundh – QA/RA
Michael Lundh har cirka tio års erfarenhet från medicinteknikbranschen, främst inom produktutveckling och kvalitetssäkring. Michael arbetar sedan våren 2016 för Calmark med projektledning och QA/RA-frågor. Michael är civilingenjör i grunden och har arbetat som frilansande projektledare i cirka 15 år.
Emma Lif – Clinical Director
Emma Lif är ansvarig för Calmarks kliniska studier och har arbetat på Bolaget sedan mars 2019. Emma har en bakgrund som sjuksköterska och barnmorska med en magisterexamen från Karolinska Institutet. Hon har en gedigen erfarenhet från förlossning, neonatal- och mödravård i både privat och offentlig regi.
Camilla Arneving – Marketing Director
Camilla Arneving har arbetat för Calmark sedan september 2018 och har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring och kommunikation, bland annat från rese- and IT-branschen. Camilla är civilekonom och har arbetat som frilansande marknadschef i två år.