Kontakta oss

Styrelse

Nedan presenteras Calmarks nuvarande styrelse.
Kjersti Berg Marthinsen – styrelseordförande
Kjersti Berg Marthinsen, född 1972, är ledamot sedan 2018 och styrelseordförande sedan 2020. Kjersti innehar en MSc i strategi från Handelshögskolen BI i Oslo. Hon har arbetat ett flertal år som konsult både nationellt och internationell med uppdrag inom områdena strategi, organisationsutveckling, ledning och styrning. Hon har de senare åren haft olika ledande befattningar vid Landstinget i Värmland med ansvar för bland annat planering och uppföljning, utvecklingsstöd, innovationsstöd samt landstingets satsning på tjänstedesign och användarinvolvering. Under 2018 började Kjersti arbeta på Effect Management Development AB där hon är delägare och vice VD.
Mathias Karlsson – styrelseledamot och medgrundare
Mathias Karlsson, född 1972, är Calmarks grundare och medical advisor för Bolaget. Ledamot sedan 2016 och ordförande mellan 2016 och 2020. Mathias är läkare och har en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet inom området perinatal asfyxi. Hans roll idag är VD för företaget Equalis, en leverantör av system för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser. Mathias Karlsson är grundare och delägare av HemCheck Sweden AB.
Anna-Karin Edstedt Bonamy – styrelseledamot
Anna-Karin Edstedt Bonamy, född 1974, är ledamot sedan 2018. Anna-Karin innehar en PhD i pediatrik från Karolinska Institutet sedan 2008 och är specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 2009. Hon har arbetat som läkare i neonatalvård mellan 2006 och 2017. I sin forskning har hon bland annat projektlett den svenska delen av ett stort europeiskt forskningsprojekt (EPICE) om vård av för tidigt födda barn. Sedan 2014 är Anna-Karin docent i pediatrik vid Karolinska Institutet och under 2017 började hon arbeta på e-hälsobolaget Doctrin, där hon nu är VD.
Stefan Blomsterberg - styrelseledamot
Stefan Blomsterberg, född 1964, är ledamot sedan 2018. Stefan är utbildad inom Försvarmakten och har arbetat med utbildningsutveckling och pedagogik samt med internationell rustningskontroll. Han började arbeta inom Medtech år 2002 och har haft ledande befattningar inom Vitrolife AB, Mölnlycke Healthcare AB, Bioeffect AB och är nu verksam som VD för Medfield Diagnostics AB.

Ledning

Camilla Arneving – Acting CEO & Marketing Director
Camilla Arneving har arbetat för Calmark i fyra år. Sedan augusti 2020 är hon anställd som marknadschef, ingår i Calmarks ledningsgrupp och har bred kunskap om Calmarks verksamhet. Camilla är civilekonom och har över tjugofem års erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring och kommunikation från flera olika branscher. I november 2022 blev hon även tillförordnad vd för Calmark.
Peter Larsson – Interim CFO
Peter Larsson har mer än trettio års erfarenhet av att arbeta internationellt som VD och CFO främst inom startup- och scaleup. Peter är utbildad civilekonom och har erfarenhet av att arbeta med global B2B försäljning och distribution. Idag är Peter Managing Partner och Advisor på Evolvefy och är interim CFO på Calmark.
Michael Lundh – Quality Assurance and Regulatory Affairs Director
Michael Lundh har många års erfarenhet från medicinteknikbranschen, främst inom produktutveckling och kvalitetssäkring. Michael är civilingenjör i grunden och har arbetat som frilansande projektledare i cirka 15 år. Sedan våren 2016 har han arbetat för Calmark med projektledning samt QA/RA-frågor och är sedan oktober 2020 anställd som bolagets Quality Assurance and Regulatory Affairs Director.
Jim Hansson – Director of Production & Logistics
Jim Hansson är ansvarig för Calmarks produktion och logistik och har arbetat på Bolaget sedan oktober 2020. Jim har en lång och gedigen erfarenhet från det medicintekniska området omfattande kontinuerligt produktutvecklingsarbete, produktionsanpassning, logistik/distribution såväl som inköp, lageroptimering, leverantörsutvärderingar och Quality Assurance enligt ISO 13485.
Magdalena Tharaldsen - Director International Business Development
Magdalena Tharaldsen har arbetat på Calmark sedan augusti 2020 och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom life science bolag där hon ansvarat för etablering av försäljningskanaler och utveckling av nya marknader. Magdalena har arbetat många år inom diagnostikområdet och har i grunden en magisterexamen i organisk och analytisk kemi.