Kontakta oss

Styrelse & Ledning

Nedan presenteras Calmarks nuvarande styrelse.
Mathias Karlsson – styrelseordförande sedan 2016 och medgrundare
Mathias Karlsson, född 1972, är Calmarks grundare och är även medical advisor för Bolaget. Karlsson är läkare och har en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet inom området perinatal asfyxi. Karlsson har även jobbat som hög chef inom landstingsvärlden, är grundare och delägare i HemCheck Sweden AB och har därmed erfarenhet av marknad såväl som från noterat bolag.
Anna-Karin Edstedt Bonamy– styrelseledamot sedan 2018
Anna-Karin Edstedt Bonamy, född 1974, innehar en PhD i pediatrik från Karolinska Institutet sedan 2008 och är specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 2009. Hon har arbetat som läkare i neonatalvård mellan 2006 och 2017. I sin forskning har hon bland annat projektlett den svenska delen av ett stort europeiskt forskningsprojekt (EPICE) om vård av för tidigt födda barn. Sedan 2014 är Edstedt Bonamy docent i pediatrik vid Karolinska Institutet. Under 2017 började Edstedt Bonamy arbeta på e-hälsobolaget Doctrin, där hon nu är läkarchef och ansvarig för den medicinska produktutvecklingen.
Kjersti Berg Marthinsen – styrelseledamot sedan 2018
Kjersti Berg Marthinsen, född 1972, innehar en MSc i strategi från Handelshögskolen BI i Oslo. Hon har arbetat ett flertal år som konsult både nationellt och internationell med uppdrag inom områdena strategi, organisationsutveckling och ledning- och styrning. Hon har de senare åren haft olika ledande befattningar vid Landstinget i Värmland med ansvar för bland annat planering och uppföljning, utvecklingsstöd, innovationsstöd samt landstingets satsning på tjänstedesign och användarinvolvering. Under 2018 började Berg Marthinsen arbeta som managementkonsult vid Effect Management Development AB.
Stefan Blomsterberg - styrelseledamot sedan 2018
Stefan Blomsterberg, född 1964, är utbildad inom Försvarmakten och har arbetat med utbildningsutveckling och pedagogik samt med internationell rustningskontroll. Blomsterberg började arbeta inom Medtech år 2002 och har haft ledande befattningar inom Vitrolife AB, Mölnlycke Healthcare AB, Bioeffect AB och är nu verksam som VD för Medfield Diagnostics AB. Ledning
Anna Söderlund – verkställande direktör sedan 2016
Anna Söderlund, född 1966, är VD för Bolaget sedan 1 april 2018 och har tidigare varit extern VD för Calmark sedan mars 2016. Söderlund har femton års erfarenhet från Medtech-industrin, inklusive start up-företag och produktutveckling. Anna Söderlund har tidigare arbetat på bland annat Jolife AB, LMA Ltd och Vivoline AB och har haft flera ledande befattningar med ansvar för kliniska studier, global lansering av produkter samt internationell försäljning. Söderlund är i grunden vidareutbildad sjuksköterska.
Torbjörn Enström – CFO
Torbjörn Enström, född 1964, är CFO för Bolaget sedan april 2018 och har en Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.  Enström har över 16 års erfarenhet som CFO i olika organisationer, bl. a. Teleopti AB, Stiftelsen Fryshuset och IBX Group AB. Enström har också haft en karriär som affärskonsult med bl. a. fyra år i USA för BTS Group och konsultchef på Valtech AB.

Övriga nyckelpersoner

Ana Catarina Silva - Produktutvecklare
Ana Catarina Silva innehar en europeisk PhD i organisk kemi. Silva har även en bakgrund inom material- och medicinkemi samt omfattande akademisk erfarenhet inom applicerad kemi, medicinutveckling och metodutveckling för bioanalys, som pappersbaserade diagnostiska tester för DNA/RNA. Silva har arbetat sex år med utveckling av medicinsk teknik.
Michael Lundh – QA
Michael Lundh, QA/RA, har cirka tio års erfarenhet från medicinteknikbranschen, främst inom produktutveckling och kvalitetssäkring. Michael arbetar sedan våren 2016 för Calmark med projektledning och QA/RA-frågor. Michael är civilingenjör i grunden men har arbetat som frilansande projektledare i cirka 15 år.
Johan Svahn
Johan Svahn, mjukvaruutvecklare, har över tio års erfarenhet av utveckling inom medicinsk teknik, med tyngdpunkt inom implanterbara enheter. Han har en bred kompetens inom mjukvara med allt ifrån hårdvarunära minnessnåla applikationer till reaktiva moderna webbgränssnitt. Johan är civilingenjör i elektroteknik och började samarbeta med Calmark hösten 2013.